fbpx

Greencarrier sponsrar!

Vi har glädjen att meddela att Greencarrier har varit generösa och bidragit till vårt kommande miljöprojekt! Scrolla ned här på sidan och läs om projektet.

Nina Calvo, Greencarriers medarbetare, var deltagare på resan hösten 2019 och fick vara med och känna på hur det är att vara volontär för Kuching Beach Cleaners. 

Varje resa som Borneo-vänner gör, ägnar vi en förmiddag åt att först städa en stranden och sedan har vi förmånen att få ställa frågor till Kuching Beach Cleansers grundare, Alcila Abby.

Denna gång plockade vi 30,6 kg skräp på ca 30 mintuter. Som vanligt är det mest plast i olika former, petflaskor, frigoit från både fiskbåtarnas kasserade frigolitlådor och från engångsförpackningar.

Borneo-vänners hjältar hösten 2019
Alcila Abby, grundare av Kuching beach cleaners
Nina Calvo från Greencarrier

Miljöarbete i Sarawak,Boreneo

Kunskap kring hållbarhet och miljö hjälper de utrotningshotade djuren.

Borneo-vänner är med och startar miljöprojekt

I den Malaysiska delstaten Sarawak på ön Borneo råder det stor brist på medvetenhet och kunskap kring hållbarhet och miljö. De flesta hushåll och företag, speciellt ute på landsbygden, kastar sina sopor i skogen eller i floden. Sophämtningen är också knapp, även i städer. Sophögar blir liggande i gathörn och bakom byggnader.

Detta är i synnerhet tragiskt eftersom regionen är hem för många utrotningshotade djur som tar skada av skräp i naturen. Speciellt den marina ekologin blir lidande, eftersom allt skräp till slut hamnar i havet. Världshaven delar vi alla, vilket gör detta till ett globalt problem.

En förbättring kräver arbete på alla nivåer och de stora besluten måste tas av regeringen. Förhållandena är dock inte helt mogna än för förändring på högsta beslutande nivå. Detta projekt siktar på något som just nu är möjligt att genomföra, som i sin tur kan påverka större skeenden positivt.

Ett viktigt första steg är att väcka intresse och engagemang för miljön hos befolkningen, unga som gamla. Förståelse för hållbarhet och återvinning leder i sin tur till att människor kan ställa krav på regering och företag att jobba mer miljövänligt.

Borneo-vänner samarbetar med en lokal förening i Sarawak, Kuching Beach Cleaners, som har jobbat med information och medvetenhet kring miljöfrågor sedan 2013. Vi har inlett diskussion med lokala myndigheter och företag i hopp om att kunna påverka i en positiv riktning. Responsen har varit god och grunden är lagd för att detta projekt ska kunna genomföras med framgång.

”Yes, conservation starts with you. The simplest form of conservation, it’s habit. Litter responsibly and reduce plastic usage.”

Kuching Beach cleaners

miljoutbildning
miljoutbildning
miljoutbildning

Miljöutbildning Sarawak, Malaysia.

Projektets mål är att genomföra en utbildningsturné kring miljöfrågor och hållbarhet på skolor, universitet och företag i Sarawak, Malaysiska Borneo under 2020.

Föreningen Borneo-vänner och dess samarbetspartners finansierar projektet, med hjälp av donationer och i dialog med lokala myndigheter i Sarawak.

Kuching Beach Cleaners organiserar och genomför föreläsningar, workshops och informationstillfällen i Sarawak i samarbete med lokala organisationer och myndigheter.

Projektet kommer att genomföras på följande fronter:

– Skolor på landsbygden.

Lärarna och andra intresserade samlas för en workshop/utbildningsdag, för att lära sig fakta om hållbarhet och få verktyg för att lära ut och jobba med detta i vardagen. Lärarna och andra vuxna kan sedan prata om miljön med skolbarnen med större kontinuitet än ett enstaka tillfälle. Vi hjälper lärarna att ordna en gemensam aktivitet med barnen, t. ex. skräpplockning eller kompostering.

– Universitet.

Vi ordnar en utbildningsdag på universitetet. Här når vi nästa generations högutbildade som kommer att ha ledande positioner i samhället efter examen. Vinstdrivande universitet förväntas donera en summa till projektet.

– Företag.

Många företag har på sin agenda att engagera sig i miljön. Vi erbjuder en föreläsning/workshop, inklusive en aktivitet, t. ex sopsortering på arbetsplatsen eller skräpplockning. Företagen förväntas donera en slant till projektet som tack.

– Kommunala arbetsplatser.

Det finns direktiv från regeringen att statliga och kommunala arbetsplatser ska göra insatser för miljön. Vi organiserar en aktivitet eller utbildningsdag, med nån form av uppföljning för kontinuitet. T. ex. en månads källsortering som experiment.

Tidsplan, 2020


Januari – februari: Organisering och planering av projektet. Bokning av workshops och logistik.

Mars – maj: Fokus på skolor innan lov och torrperiod.

Juni – augusti: Fokus på företag och kommunala arbetsplatser.

September – november: Fokus på universitet, minimera konflikt med examen.

December: Avslutning och utvärdering av projektet.

Varför stöda just detta projekt?

Varför ska vi hjälpa Borneo med sophantering?

För att vi kan. Det som är små resurser för oss räcker långt på Borneo. Norden har förhållandevis mycket bättre system för sophantering så vi har mycket att lära ut. Borneo är inte den enda platsen där skräp är ett problem, men det är ett område med mycket regnskog och djurliv som det är viktigt att vi bevarar.

Vi har satt ihop projektet för att organisationer som är intresserade av att bidra till miljöprojekt ska kunna lägga sina resurser på något som har goda chanser att påverka positivt, samt där bidragsgivare kan ha insyn och försäkra sig om att pengarna går dit dom ska och används på ett effektivt sätt.

Vilka är vi?

Borneo-vänner är en nystartad förening vars mål är att sprida information och kunskap om djur, natur och kultur på Borneo och om de problem som människans aktiviteter skapar: förstörandet av miljön, naturen och djurlivet. Föreningen jobbar aktivt med att förbättra förhållandena kring dessa problem.

Kuching Beach Cleaners är en lokal non-profit organisation i Sarawak som har jobbat med att sprida kunskap kring hållbarhet och miljö sedan 2013. Kuching Beach Cleaners har organiserat fler än 30 skräpplockningsdagar på stränder och vid floder och naturstigar, med sammanlagt fler än 850 deltagare genom åren.

Projektledare, Borneo-vänner

Kristoffer Sandås har drivit en non-profit resort för The Orangutan Project på Borneo under 2017-2018. Han arrangerar även resor från Sverige till Borneo.

Kristoffer är utbildad kompositör från Göteborgs Universitet, och har varit verksam som musiker under många år, och bland annat drivit teatrar, ensembler och festivaler.

Vid frågor kontakta:
borneovanner@gmail.com

Ordförande, Borneo-vänner:
kristoffersandas@yahoo.se

Annika Elgeskog, Tel. 072 586 1010

Stäng meny